Villkor

1. Öppettider måndag –fredag kl.07.30-17:30

Hunden kan lämnas mellan 07.30-09.00 och hämtas mellan kl. 15.00 -17:30. Andra tider enligt separat överenskommelse. Om hund hämtas efter stängningstid debiteras en extra avgift om 200kr per påbörjad 30-minutersperiod.
Om hunden inte är hämtad 19.00 så tar personalen med sig hunden hem över natten. Då debiteras hundägaren ytterligare 1000:-.

2. Dagiset håller stängt röda dagar, helgaftnar samt s.k. klämdagar. Dag före röd dag stänger dagis kl. 15.00.
varje sommar håller dagis stängt två veckor äevn en dag om året i september för grundlig sanering

3. Dagisavgiften, 2 800:-/mån inkl moms(med reservation för prisändringar), betalas i förskott senast den 28:e varje månad. Om avgiften inte erläggs i tid har dagiset rätt att vägra ta emot hunden samt att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan föregående uppsägningstid.
Vi tar inte emot löptikar utan under den tiden får du ordna egen passning och då reduceras avgiften med 700:-, dock max 2 ggr per kalenderår.

4. Avtalet löper tills vidare med en månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt.

5. Om hunden i samband med invänjning har uppenbara svårigheter att anpassa sig i hundgruppen kan såväl hunddagiset som hundägaren säga upp avtalet med omedelbar verkan. Sådan uppsägning gäller bara första månaden. Om hunden efter invänjningen visar aggressivt beteende genom att attackera eller bita personal eller andra hundar kan hunddagiset säga upp avtalet med omedelbar verkan.

6. Hunddagiset förbinder sig att vårda hunden väl, att ge den god kontakt, tillsyn och att rasta hunden regelbundet. Utfordring av hunden sker endast om dagiset och hundägaren har en särskild överenskommelse. Detta bör anges under ”Övriga upplysningar”.

7. Hunddagiset har rätt att använda sig av brukarna från daglig verksamhet vid rastning och vid promenader, finns alltid ansvarig personal tillgänglig.

8. Hunden skall vara Liv- och Veterinärvårdsförsäkrad, vaccinerad mot Valpsjuka, Parvo, Hepatit och kennelhosta (DHPPI). Hunden ska vara helt frisk och fri från ohyra, skabb och liknande. En kopia på vaccinationsintyg och försäkringsbrev skall lämnas då hunden börjar på dagiset. Hunddagiset har alltid rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär.

9. Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på dagiset är dagiset skyldig att ersätta uppkomna kostnader och skador endast om det visar sig att skadan vållats av bristfälligheter i lokaler, bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från dagisets sida. Ersättning utgår i sådant fall bara med belopp som inte täcks av hundens försäkring. Skulle hunden bita en annan hund på dagis är ägaren ansvarig att ersätta den skadade hunden för veterinärvårdskostnader.

10. Hundägaren skall se till att hunden är rastad då den kommer på morgonen och meddela personalen om så inte är fallet.
11. Brukare i den dagliga verksamheten har rätt att hämta och lämna ut hundar till sina ägare, detta sker på hunddagisets personals ansvar.

Vi har en lekhage på drygt 900 kvm hundarna får busa.