Personal

Marja Bengtsson är handledare på vår dagliga verksamhet.
Marja har arbetat med målgruppen  sedan 1999.

Marja har utbildning i teckenspråk, teacch och utbildad usk med fördjupning inom autism och vuxna med funktionsnedsättningar.

Marja är licensierad personlig tränare, licensierad massör, utbildad friskvårdskonsult samt arbetat som idrottsledare,handikappsidrottsledare och rehabilitering.
Är även teckenspråksledare på kunskapsskolan i Malmö för nybörjare.
Utbildad Hunddagisföreståndare enligt länsstyrelsens föreskrifter

Marja Bengtsson är ägare av Höje Hund och Park 

Jennie Persson är föreståndare för vår dagliga verksamhet.

Jennie har en Masterexamen inom Socialt arbete och har arbetat med funktionsnedsättningar inom olika verksamheter under drygt 20 år. 
Jennie har dessutom utbildning i tecken som stöd och teacch.

Cassandra Nordstedt arbetar som handledare här på Höje Hund och Park sen 2017-06-08. Sedan 2010 är hon utbildad usk med inriktning funktionsnedsättningar och utvecklingsvariationer. Cassandra har utbildning i tecken som stöd. Hon har haft hund runt sig hela livet och har genomgått vårdhundsutbildning med sin förra hund.