Villkor

1. Öppettider måndag –fredag kl.07.30-17:30

Hunden kan lämnas mellan 07.30-09.00 och hämtas mellan kl. 15.00 -17:30. Andra tider mellan dessa tider ej utöver enligt separat överenskommelse. Om du missar hämta din hund och din hund hämtas efter stängningstid debiteras en extra avgift om 500kr per påbörjad 30-minutersperiod.
Om hunden inte är hämtad 19.00 så tar personalen med sig hunden hem över natten. Då debiteras hundägaren ytterligare 2000:-.

2. Dagiset håller stängt röda dagar, helgaftnar samt s.k. klämdagar. Dag före afton dag stänger dagis kl. 15.00.
varje sommar håller dagis stängt två veckor även en dag om året i september för grundlig sanering

3. Dagisavgiften, 3100:-/mån inkl moms(med reservation för prisändringar), betalas i förskott senast den 28:e varje månad. Om avgiften inte erläggs i tid har dagiset rätt att vägra ta emot hunden samt att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan föregående uppsägningstid.
Vi tar inte emot löptikar utan under den tiden får du ordna egen passning och då får du löprabatt enligt avtalet.

4. Avtalet löper tills vidare, vid  uppsägning av plats utgår ersättning fram till det månadsskifte som infaller närmaste efter en månad från uppsägningen.

5. Om hunden i samband med invänjning har uppenbara svårigheter att anpassa sig i hundgruppen kan såväl hunddagiset som hundägaren säga upp avtalet med omedelbar verkan. Sådan uppsägning gäller bara första månaden. Om hunden efter invänjningen visar aggressivt beteende genom att attackera eller bita personal eller andra hundar kan hunddagiset säga upp avtalet med omedelbar verkan.

6. Hunddagiset förbinder sig att vårda hunden väl, att ge den god kontakt, tillsyn och att rasta hunden regelbundet. Utfordring av hunden sker endast om dagiset och hundägaren har en särskild överenskommelse. Detta bör anges under ”Övriga upplysningar”.

7. Hunddagiset har rätt att använda sig av brukarna från daglig verksamhet vid rastning och vid promenader. Vid dessa tillfällen finns alltid ansvarig personal tillgänglig. Obs lämna endast hunden när dagiset öppnat så personal finns på plats. Detta för försäkringar och ansvar ska gälla.

8. Hunden skall vara Liv- och Veterinärvårdsförsäkrad, vaccinerad mot Valpsjuka, Parvo, Hepatit och kennelhosta (DHPPI). Hunden ska vara helt frisk och fri från ohyra, skabb och liknande. Hunden ska vara avmaskad regelbundet innan dagisstart.
En kopia på vaccinationsintyg och försäkringsbrev skall lämnas då hunden börjar på dagiset. Hunddagiset har alltid rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär. Hunden kommer att lämnas in till Lunds djursjukhus.
Personal tar kontakt med hundägaren vid olycksfall. Det är viktigt att det finns någon att kontakta under hela hundens vistelsetid på dagis.
Under några timmar på morgonen och eftermiddagen arbetar personal ensam och har då ej möjlighet att köra iväg till veterinär. Därför är det viktigt att vi alltid kan nå någon anhörig.
Det bör finnas minst två kontaktpersoner. Hundägaren ansvarar själv för att kontaktuppgifter är uppdaterade. Detta görs i första hand i appen jojna. (appen  jojna betalar hunddagiset och är gratis för hundägaren.) 

9. Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på dagiset är dagiset skyldig att ersätta uppkomna kostnader och skador endast om det visar sig att skadan vållats av bristfälligheter i lokaler, bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från dagisets sida. Ersättning utgår i sådant fall bara med belopp som inte täcks av hundens försäkring. Skulle hunden bita en annan hund på dagis är ägaren ansvarig att ersätta den skadade hunden/brukare/personal för vård och veterinärvårdskostnader. Om olycka beror på utrustningen som ägaren försett dagiset med står inte hunddagiset för kostnader. 
Om olycka/skada beror på utrustningen som ägare har föresett hunden med står intre hunddagiset för konstader. Du ska som hundägare se till att hunden har rätt utrustning som är säker om utrustningen anses bristfällig kommer hunddagiset använda egen utrustning för säkerhetsställa att vi känner oss trygga men detta är då under ägarens anvsar då ägaren ej tillhandahållit rätt utrustning. 
Dvs säker koppel halsband/sele som har bra funktion och hunden ej kan komma ut. Hunddagiset förbehåller sig rätten att använda annat koppel om koppplet ej är lagom längd eller ur säkerhetssynpunkt känns bristfälligt.
Utrustningen kan diskuteras emellan parterna. Flexikoppel är ej tillåtet hos oss då det är en stor säkerhetsrisk.

10. Hundägaren skall se till att hunden är rastad då den kommer på morgonen och meddela personalen om så inte är fallet. Ägaren är ansvarig för att utrustning sitter ordentligt och är anpassade fö r hundens vikt. Flexikoppel är ej tillåtet hos oss pågrund av skaderisk.
11. Brukare i den dagliga verksamheten har rätt att hämta och lämna ut hundar till sina ägare, detta sker på hunddagisets personals ansvar.
12. sjukdomar, om hunden blir sjuk på dagis ska hunden hämtas av ägaren så snart det är möjligt. Du får ej lämna in hund med symtom som lös avföring, kräkningar eller harklingar.  Vi ser allvarligt på snuva, harklingar, hund som uppvisar hängighet i allmänhet. Om vi får in en smitta på hunddagiset stänger vi verksamheten för sanering och avdrag för avgiften uteblir.
13.Villkor ändras i janurari varje år. 

Vi har en lekhage på drygt 900 kvm hundarna får busa.