Personal

Marja Bengtsson är handledare/ägare på vår dagliga verksamhet.
Marja har arbetat med målgruppen  sedan 1999.

Marja har utbildning i teckenspråk, teacch och utbildad usk med fördjupning inom autism och vuxna med funktionsvariationer.

Marja är licensierad personlig tränare, licensierad massör, utbildad friskvårdskonsult samt arbetat som idrottsledare,handikappsidrottsledare och rehabilitering.
FD teckenspråksledare på kunskapsskolan i Malmö för nybörjare.
Utbildad Hunddagisföreståndare enligt länsstyrelsens föreskrifter

Marja Bengtsson är ägare av Höje Hund och Park 

Jenny Wendel är hundskötare här på Höje hund & Park. 
Hon hjälper till med inskolningar, stänger ofta här på kvällarna.

Jennie Persson är föreståndare för vår dagliga verksamhet.

Jennie har en Masterexamen inom Socialt arbete och har arbetat med funktionsvariationer  inom olika verksamheter i över 20 år. 
Jennie har dessutom utbildning i tecken som stöd och teacch.